سینی کابل – متعلقات

سینی کابل – متعلقات

سینی کابل – متعلقات سینی کابل | متعلقات سینی کابل گالوانیزه اتصالات سیستم نگهدارنده  سینی کابل با پانچ معمولی  رابط U شکل  نگهدارنده T  شکل  سینی کابل با پانچ متقاطع  رابط بغل بند  انواع براکت  سینی کابل بدون سوراخ (تراکینگ)  سه راهی گالوانیزه نگهدارنده لچکی شکل  درپوش سینی کابل  چهارراهی گالوانیزه  انواع ساپورت سقفی  سینی […]