کاربرد لوله های فولادی برق

کاربرد لوله های فولادی برق

کاربرد لوله های فولادی برق کاربرد لوله های فولادی برق 1) لوله فولادی برق مشکی  : این نوع لوله فولادی برق ، که عمدتا به وسیله رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم می شود ، را می توان در فضای داخلی بناها ، در بتن ، مورد استفاده  قرار داد. کاربرد این قبیل لوله فولادی […]