انواع ساپورت سینی کابل

انواع ساپورت سینی کابل

انواع ساپورت سینی کابل انواع ساپورت سینی کابل  : ساپورت دیواری ثابت، ساپورت دیواری متحرک(ساپورت دیواری قابل تنظیم)، ساپورت سقفی ثابت، ساپورت سقفی متحرک(ساپورت سقفی قابل تنظیم) تولید می شود.   سینی کابل گالوانیزه رنگی: سینی کابل رنگی (سینی کابل رنگ استاتیک) را برای تولید در ابتدا ورق آهنی گالوانیزه را طبق ابعاد مورد نیاز […]

نحوه اجرای سینی کابل چگونه است؟

نحوه اجرای سینی کابل چگونه است؟

نحوه اجرای سینی کابل چگونه است؟   نحوه اجرای سینی کابل چگونه است؟ : برای اجرای سینی کابل بر روی دیوار اگر سینی کابل قرار است بصورت عمودی روی دیوار نصب شود میتوان خود سینی کابل را برروی دیوار پیچ رولپلاک کرد. ولی اگر قرار است سینی کابل بصورت افقی نصب شود باید درابتدا با […]